کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

5 عضو

این کانال به منظور اطلاع رسانی و ثبت نام «کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران» راه اندازی شده است.
ارتباط با مدیر:
09133097571
@journalist2

مشاهده کانال