اولوا العلم

422 عضو

📚 کانال رسمی نشر محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران
پشتیبان کانال:
✉️ @Sarbazesh
💎 کانال رسمی اطلاع رسانی:
🔘 @QuranEtratSchool
☑️ www.QuranEtratSchool.ir

مشاهده کانال