اسگل نیوز

416 عضو

اخبار پشت پرده رژیم
اخبار بدون سانسور ، بدون خط قرمز
صدای مردم
پ‌ن: اسگل نام پرنده ای است که در فصل بهار برای زمستان غذا جمع آوری و مکان آن را فراموش کرده و میمیرد 😄

مشاهده کانال