پاورقی

356 عضو

حمید درویشی شاهکلائی
رتبه یک کنکور سراسری دکتری ارتباطات
پژوهشگر
دانش‌آموخته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، گرایش مطالعات سیاستگذاری
دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق
@hdarvishi
با من همراه باشید:
@qafase
@menbar_ir
Darim.ir
Pavaraqi.ir
Masjednama.ir

مشاهده کانال