اندیشه مثبت، فرهنگ زیبا

562 عضو

تغییری را که آرزو داریم در جهان ببینیم، باید [ابتدا] در خودمان ایجاد کنیم. (مهاتما گاندی)
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. با ما در ارتباط باشید :
@r.m.a.moeini

مشاهده کانال