پیشرفت و فناوری مرکز

1,527 عضو

اولا عذرخواهی بابت این‌که مثل سابق کانال به روز نمی‌شه
رشد و پیشرفت فناوری مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث http://vu.qhu.ac.ir
باعث افتخارم بود و هست که قبل از فیلتر ۹۶ تلگرام بالغ ۱۴۰۰ دنبال کننده داشتیم

مشاهده کانال