دَانِشٌنٌامِهِ قٌرٌآنٌ وَ عِتٌرَتٌ

604 عضو

www.qorankade.ir
مرجع محتوای مذهبی با رویکرد انقلابی
مطالب کم اما بسیار ناب
کانال وابسته :
@valfajrmedia

مشاهده کانال