پایگاه اطلاع رسانی رادیو

5,373 عضو

کانال رسمی اطلاع رسانی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
آدرس سایت :
www.radio.ir
تلفن :
۰۲۱-۲۲۶۵۲۴۷۴
سامانه پیامک :
۳۰۰۰۰۷۷۸۰
پست الکترونیکی :
prradio@irib.ir

مشاهده کانال