بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه

2 عضو

اولین مجموعه علمی و پژوهشی در خصوص مطالعات و برنامه های تخصصی مبتنی بر مفاهیم صحیفه سجادیه در سطح بین المللی

مشاهده کانال