گنج پنهان.برکات صلوات امام زمان ارواحنافداه

49 عضو

برکات خاص صلوات امام زمان ارواحنافداه.
صلواتی که کلیدصدقفل بسته است وگنجی است که درهمه خانه هاموجود است ولی اکثر مردم ازبرکات آن بی خبرند.مرکز پخش
09101567799
09101477092
کانال سروش وتلگرام salavat256@

مشاهده کانال