ثامن خدمت

422 عضو

کانال اطلاع رسانی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس و نهاد مجری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

مشاهده کانال