سِــــرٰاجْ

11,367 عضو

بزرگترین کانال احکام سروش با کلی احکام پرکاربرد و به روز از جمله احکام سفر اربعین +پاسخ به سوالات شرعی توسط کارشناسان خبره و آموزش دیده حوزوی.

مشاهده کانال