جوانی فراتر از زمان

253 عضو

بسمه تعالی
این صفحه با هدف معرفی شخصیت شهید دکتر عبدالحمید دیالمه، نگاشته می شود.
محتوای کانال زیر نظر مستقیم خانواده ی آن شهید بزرگوار تهیه و منتشر می شود.
سایت:ehya-e-saghalain.ir
ارتباط با ما :@karami6320
Ehya_e_saghalain@

مشاهده کانال