اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gmp.rozblog.com/post/1025%20%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20/%20%D8%B7%D9%86%D8%B2%20/%20%C2%AB%DA%86%D9%87%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%A7!%C2%BB

اشتراک گذاری