اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gmp.rozblog.com/post/1028%20%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری