اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=120551&title=روزه؛ عامل نجات از وَهم /اصل روزه يعني منصرف‌شدن از دنيا، و متصل شدن به غيب

اشتراک گذاری