اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=29421&title=در چه مواردی اذان ساقط می شود

اشتراک گذاری