اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=29467&title=دعای مستحب قبل از تکبیره الاحرام نماز

اشتراک گذاری