اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=67478&title=آیا گفتن عیب دیگری در مقام مشاوره ازدواج غیبت است

اشتراک گذاری