اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92200&title=همراهی ابوبکر با پیامبر در جریان غار

اشتراک گذاری