آیت الله وحید خراسانی

181 عضو

کانال توسط مقلین اداره میشود وارتباطی بابیت معظم له ندارد ارتباط با ادمین @rezajalili_74

مشاهده کانال