پژوهشکده شورای نگهبان

670 عضو

کانال رسمی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان
نشانی:تهران - خیابان شهید سپهبد قرنی - کوچه شهید دهقانی نیا - پلاک ۱۲
تلفکس: ۸۸۳۲۵۰۴۵-۰۲۱
سایت: www.shora-rc.ir
ایمیل پژوهشکده
info@shora-rc.ir
ایمیل فصلنامه دانش حقوق عمومی
mag@shora-rc.ir

مشاهده کانال