بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز

255 عضو

آخرین خبرها و اطلاعیه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ارتباط با ما
@adm_sums
سایت بسیج دانشجویی
www.basijsums.ir
کانال بله
https://ble.im/sums_basij
اینستاگرام
https://www.instagram.com/sums_bsij
ایمیل
basij.sums.shiraz@gmail.com

مشاهده کانال