تک‌مضراب

23 عضو

"گاهی، آدم دلش می‌خواهد
یک‌گوشه خلوت کند
آرام‌ و باحوصله
تک‌بیتی
مزمزه
کند"
ارتباط: @naser_doustali

مشاهده کانال