تنها راه نرفته

457 عضو

بسم الله الرحمن الرحیم...
خدایا، ما را در این راه که تنها راه رسیدن به توست، پایدار و ثابت قدم بدار

مشاهده کانال