کتاب ترگل

145 عضو

ترگل، کتابی است تمام‌رنگی که با ادبیاتی روان ، دلایل عقلی حجاب را تبیین می‌کند ، این کتاب به مقدمه حضرت آیت الله سیدابوالحسن مهدوی مزین شده و به قلم آقای عماد داوری نگاشته و توسط مرکز فرهنگی سابحات منتشر شده است
تلفن مرکز پخش
09031007019
ارتباط @sabehat.ir

مشاهده کانال