📰🌿وقایع طارمیه🌿📰

226 عضو

این کانال در راستای معرفی زیبایی های طارم و اخبار به روز آن ایجاد گردید.
برای حمایت از بهشت گمشده ی ایران،طارم(واقع در زنجان) دوستان خود را دعوت کنید.
تصاویر و مطالب مربوط به طارم را برای ما بفرستید. باتشکر

مشاهده کانال