تاتلاوت

157 عضو

✅ انعکاس شنیداری و دیداری
جلسات قرآن استاد محمد برخورداری
با رویکرد آموزش و ارتقاء مهارتهای تلاوت
🔷 انتخاب نام "تاتلاوت"
🔅بعنوان هدف و افق پیشرو
برگرفته از آیه ۱۲۱ بقره
«الَّذِينَ آتَيناهُمُ الكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ»
ادمین ️⬇️
@Ta_Telavat

مشاهده کانال