تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

3,503 عضو

«تعاونی خاص» به عنوان یکی از بزرگترین تعاونی های کشور با هدف ارتقای سطح ثروت،رفاه وکیفیت زندگی کارکنان ایران خودرو تاسیس شد. **« تعاونی خاص پیشرو درارائه خدمات به سهامداران» **

مشاهده کانال