شبکه تعاون،کار و رفاه اجتماعی

92 عضو

آخرین خبرهای تسهیلات اشتغالزا ؛ حقوق ودستمزد روابط کار ؛تعاونیها ؛تسهیلات فرهنگی ورفاهی جامعه کاروتولید.
این کانال خبری توسط روابط عمومی اداره کل تعاون؛کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی راه اندازی شدومدیریت
می گردد

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس