شبکه ترویج بازی

387 عضو

در این کانال، بازی های فکری مختلف معرفی شده است که با هشتک های مختلف قابل دسته بندی و جستجو هستند. برای تماس با ادمین کانال و یا تهیه بازی ها می توانید به آی دی @toyindustry پیغام بدهید.

مشاهده کانال