دانشگاه سمنان

374 عضو

کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه سمنان
www.semnan.ac.ir
تلفن روابط عمومى دانشگاه: 33654128-023
سامانه پيامكى: 30002314

مشاهده کانال