وقف اهل بیت "علیهم السلام"

1,305 عضو

✔مسابقه کتاب خوانی وقف اهل بیت علیهم السلام در آثار علامه عسکری ( رحمه الله علیه )🍀
#سایت مجموعه فرهنگی مذهبی حیات دانش
http://hayatedanesh.ir
#نکته
نام وقف اهل بیت" علیهم السلام " لقب مرحوم علامه عسکری میباشد؛ وابسته به هیچ ارگانی نمی باشد.

مشاهده کانال