زیست یاد

77 عضو

زیست یاد: وب سایت یادگیری زیست شناسی
وب سایت: zistyad.ir
تلگرام: t.me/zistyad
اینستاگرام: instagram.com/zistyad
آپارات:aparat.com/zistyad
مدیر زیست یاد: حسن لطفی (مدرس زیست شناسی)

مشاهده کانال