کانال جامع تبلیغ (ذی طوی)

428 عضو

ویژه نامه های تبلیغی، ارائه اخبار حوزه، معرفی کتاب، دانلود نرم افزار، ارائه مقالات متنوع کاربردی، ارائه کلیپ های مختلف و جذاب صوتی و تصویری از بخشهای مختلف کانال جامع تبلیغی ذی طوی (ویژه مبلغان) می باشد.
🌐 http://zitova.ir
🆔 @zitova_ir

مشاهده کانال