انجمن اسلامی بهشتی

49 عضو

شبکه اطلاع‌رسانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
ما عضو اتحادیه‌ دفتر تحکیم وحدت هستیم
و معتقدیم دانشجو «موذن جامعه» است✌️

تلگرام:
🆔 https://t.me/AnjomanEslami_SBU
اینستاگرام:
🔰 instagram.com/anjomaneslami.sbu

مشاهده کانال