بازیکده

359 عضو

اطلاعات عمومی و علمی درباره بازی‌های دیجیتالی
معرفی بازی‌های دیجیتالی فاخر وارزشی
کانال و صفحه ما در سروش، تلگرام، اینستاگرام و آی‌گپ:
@Baazikadeh
روابط‌عمومی @Benisi_Pr و 09100300018
پشتیبانی @Benisi_Sup و09100100527
تلفن 02532816110

مشاهده کانال