بنیادخیریه فرهنگی المهدی علیه السلام

1,874 عضو

نخستین تشکل مردمی حامی
کانونهای فرهنگی مساجد وامور دینی
تحت اشراف حضرات آیات ناصری و مهدوی حفظهماالله
اصفهان ، خ ابن سینا ، جنب ک ۲۸
۰۳۱۳۴۴۷۷۸۱۱ -14
ارتباط بامدیریت کانال
@Dastaniamine
سامانه جامع هادی:
http://samanehadi.ir
http://samanehadi.com

مشاهده کانال