بنیادخیریه فرهنگی المهدی علیه السلام

1,053 عضو

نخستین تشکل مردمی حامی
کانونهای فرهنگی مساجد وامور دینی
تحت اشراف حضرات آیات ناصری و مهدوی حفظهماالله
اصفهان ، خ ابن سینا ، جنب ک ۲۸
۰۳۱۳۴۴۷۷۸۱۱ -14

مشاهده کانال