بنیادخیریه فرهنگی المهدی علیه السلام

1,869 عضو

نخستین تشکل مردمی حامی
کانونهای فرهنگی مساجدواموردینی
تحت اشراف حضرات آیات ناصری ومهدوی حفظهماالله
اصفهان،خ ابن سینا،جنب ک ۲۸
۰۳۱۳۴۴۷۷۸۱۱ -١۴
⭕️ارتباط باما
b2n.ir/Hadi4
⭕سامانه مسابقات
dte.bz/hadi
⭕️سامانه هادی
samanehadi.ir
⭕️سایت
Bonyadealmahdi.ir

مشاهده کانال