کانال مرجع نشر سخنرانی‌های استاد حسن عباسی

13,092 عضو

کانال رسمی نشر سخنرانی‌های استاد حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین
http://andishkadeh.ir
جهت دعوت از استاد حسن عباسی با شماره تلفن‌های موجود در سایت اندیشکده یقین تماس بگیرید.
پذیرای پیغام شما هستیم:
@m_hajar

مشاهده کانال