قرارگاه مردمی جهادی حضرت بقیه الله(عج)

221 عضو

این مجموعه ضمن دریافت مجوزهای مربوطه، مردمی بوده و وابستگی به هیچ ارگان دولتی و نظامی ندارد.
شماره کارت به نام گروه جهادی فرهنگی حضرت بقیه الله (عج)
6273-8110-9633-9095
http://yon.ir/jVBxc
📱: و یا کد USSD :
*788*97*40400#
09102225084
@baqiyatala

مشاهده کانال