گل و گلدون 🌱

46,796 عضو

🌱درخت بکاریم درختان ایستاده می میرند
✔آشنایی با انواع گیاهان،ساکولنت ها وکاکتوس ها
✔فیلم و مباحث آموزشی و پاسخ به سوالات و رفع نواقص
🍀فروشگاه گل و گلدون: @Golkhone
👈تبلیغات: @advertising_
❌برای پیوستن به گروه پرسسش و پاسخ به کانال @Golkhone مراجعه کنید

مشاهده کانال