گل و گلدون 🌱

30,509 عضو

🌱درخت بکاریم درختان ایستاده می میرند
✔آشنایی با انواع گیاهان،ساکولنت ها و کاکتوس ها
✔فیلم و مباحث آموزشی و پاسخ به سوالات و رفع نواقص
🍀پاسخ به سوالات👈 @Golkhone
👈 مدیر تبلیغات:

مشاهده کانال