هزارماز

178 عضو

گروه تولیدی هزاماز
طراحی وتولید بازی فکری برای همه سنین باتکیه بر نبوغ جوان ایرانی😎
روش های ورزش ذهن وتفکر استراتژیک ومهارت های عمومی برای داشتن ذهنی قدرتمند👌
ارتباط ازطریق:
09211632117
وهمچنین اینستاگرام وسایر شبکه های اجتماعی به آدرس:
👉@HezarMaz
.
.

مشاهده کانال