هوران

193 عضو

اگر احساسات و هوشیاری ما کاملا هماهنگ با طبیعت بود، اگر میتوانستیم ارتباط برقرار و همدیگر را درک کنیم هیچ نیازی به هنر نبود، همه ما یکپارچه و واحد هنرمند بودیم.
انجمن نویسندگان'استان گلستان هوران

مشاهده کانال