صدا و سیما مرکز کیش

1,654 عضو

کانال رسمی صدا و سیما مرکز کیش به منظور معرفی برنامه ها ، تولیدات رسانه ای و اطلاع رسانی های رسمی می باشد. کانال رسمی شبکه کیش 📺
🚩 @IRIBKISH
💻 www.KISH.IRIB.IR
📱 30000764
📱 30000765
📞 +98 910 898 5088
👤 @FAZAMAJAZIKISH

مشاهده کانال