شبکه مینودری

612 عضو

صدا و سیمای مرکز قزوین
برای ارتباط با ما میتوانید با ایدی ادمین کانال :
http://sapp.ir/iribqazvin
و یا از قسمت تعاملی کانال در ارتباط باشید

مشاهده کانال