شبکه مینودری

662 عضو

صدا و سیمای مرکز قزوینبرای ارتباط با ما میتوانید با ایدی ادمین کانال :http://sapp.ir/iribqazvin و یا از قسمت تعاملی کانال در ارتباط باشید

مشاهده کانال