کانال روابط عمومی و فرهنگی دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

162 عضو

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی و فرهنگی، دانشجوی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
آدرس : اصفهان-انتهای بلوار دانشگاه صنعتی-خمینی شهر-شهرک منظریه-بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
تلفن : ۵-۳۳۶۶۷۲۶۱ تماس با مدیر کانال: 09

مشاهده کانال