🔋الکترونیک و..🔧

1,486 عضو

💫اموزش الکترونیک و....💫🔨اموزش ساختنی هاجالب ومفید🔩📌اموزشavr📌🔌اموزش برق 🔌📺اموزش الکترونیک وتعمیر برد ها الکترونیکی📺📌ایدی گروه پرورسش پاسخ 🆔 https://sapp.ir/joingroup/wNnHbLkXp6rUo2iuAF4PTWKJ ایدی ادمین @ali1380t

مشاهده کانال