هیئت فرهنگی و مذهبی مکتب العباس

35 عضو

جلسه ثابت هفتگی هیئت مکتب العباس اسفراین یک شنبه ها قرائت زیارت عاشورا به همراه ذکر مصیبت ائمه اطهار و سینه زنی

مشاهده کانال