پرانتز باز

890 عضو

برنامه تلویزیونی «پرانتز باز» شبکه امید/ پخش: هر دوشنبه و جمعه ساعت ۱۷ و ۲۳/ باز پخش روز بعد ۵ و ۱۰ صبح/ عکس، فیلم و گزارشهای خود را از طریق "سروش" و "بله" به شماره ۰۹۰۳۶۸۸۳۲۰۲ ارسال کنید.سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۰۹۶۵

مشاهده کانال