🐂دوری از خرس بورس🐂

2,024 عضو

💰حفظ سرمایه مهمتر از کسب سود است 📚🖋️با حضور اساتید مجرب و دلسوز ✨ تحلیل و معرفی سهام ارزنده @HadiSoroush

مشاهده کانال